Нови изисквания за почиващите в Гърция – формуляр и инструкции!

От 1 юли 2020 г. гръцкото правителство въвежда нови протоколи / изисквания / за пристигащите от чужбина граждани като на пътуващите ще се извършва диагностичен преглед /скрининг/.
Всички пътници са длъжни да попълнят формуляр за локализиране на пътниците (Passenger Locator Form – PLF) най-малко 48 часа преди да влязат в страната, като предоставят подробна информация за тяхната начална отправна точка, продължителността на техен предишен престой в други страни и адреса, на който ще пребивават по време на престоя им в Гърция.
Формулярът е достъпен на адрес: https://travel.gov.gr/#/ .

Протокол за пристигащи със самолет
След пристигане на съответния терминал, пътниците преминават в определена зона на летището, където се проверява информацията в уникалния код за бърза реакция (QR), който всеки пътник показва на екрана на мобилния си телефон или на отпечатан хартиен носител.
Служителите насочват пътниците, в зависимост от информацията в техния QR код, към зоната на преглед или към изхода (зона за получаване на багаж или за паспортен контрол). До излизане на резултатите от прегледа пътниците, тествани за новия коронавирус SARS-CoV-2, са длъжни да се самоизолират на адреса на крайното си местоназначение, както е декларирано във формуляра (PLF).

Протокол за влизане в Гърция през сухопътна граница
При пристигане на съответния ГКПП гражданите влизащи в Гърция трябва да представят попълнен формуляр за локализиране на пътници (PLF).
Извършва се паспортен и митнически контрол, като се проверява информацията в съответния QR код на всеки пътуващ (на мобилен телефон или на отпечатан хартиен носител).
В зависимост от информацията в техния код, влизащите в страната се насочват от съответните служители или до зоната за преглед, или им се разрешава да продължат пътуването си до крайното им местоназначение в страната. След влизането им в страната те трябва да останат в самоизолация до излизане на резултатите от тестовете им.
Пътуващите получават от граничните служители инструкции, касаещи необходимите действия в случай, че развият симптоми на респираторна инфекция, като в такъв случай те трябва веднага да се свържат с Националната организация за обществено здраве (EODY). Ако пристигащите планират няколко спирки в Гърция, те трябва да декларират това обстоятелство и да съобщят първоначалната си дестинация и маршрут за пътуване през следващите 7 дни. Мобилните здравни звена на EODY работят денонощно на сухопътните контролно-пропускателни пунктове.
До излизане на резултатите от прегледа пристигащите, които са тествани за новия коронавирус SARS-CoV-2, са задължени да се самоизолират на адреса на крайното си местоназначение, както е декларирано във формуляра (PLF). Данните им се въвеждат в информационната система EODY, която е свързана с регистъра на COVID, за да се улесни проследяването на контактите в случай, че някой е дал положителен резултат при тестването.

Протокол за пътници, пристигащи по море
Пристигащите, в зависимост дали слизат от плавателния съд пеш или с автомобил, се насочват към съответните отделни входни пунктове.
Всички пътници се насочват към зоните, където се намира специализираният персонал, извършващ преглед, като се проверява информацията в уникалния код за бърза реакция (QR), който всеки пътник показва на екрана на мобилния си телефон или на отпечатан хартиен носител.
В зависимост от информацията в QR кода на пътниците, проверяващият персонал или ги насочва към зоната за преглед, или им позволява да влязат в страната. До излизане на резултатите от тестовете за новия коронавирус SARS-CoV-2, пътниците са длъжни да се самоизолират на адреса на крайното си местоназначение, както е декларирано във формуляра им (PLF).

Източник: Министерство на външните работи, Република България
https://mfa.bg/bg/situationcenter/25879